Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 12

Analyse av andre former for ufullkommen konkurranse

61. I det lange løp er det null profitt i monopolistisk konkurranse.

62. Frikonkurranse og fullkommen konkurranse er det samme.

63. I Norge er det tillatt med samarbeid for å øke prisene.

64. Både monopolistisk konkurranse og monopol fører til dødvektstap.

65. I monopolistisk konkurranse er dødvektstapet relativt lite mens konsumentenes nytte av produktmangfoldet er relativ stor.